იმერვიზია - რაც გაინტერესებს და გეხება                                                                                                      ოთხშაბათი, 3    ივნისი, 2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       
  
 
       
 მოწვევის ოფერტა 
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    .