ჭიათურაში მანგანუმის მადნის მოპოვება და გადაზიდვა  ეკოლოგიური უბედურების სათავედ იქცა.  სამი განსხვავებული ისტორია და სამი სხვადასხვა თაობის მიერ აღქმული რეალობა

აქტუალური ინტერვიუ